Welkom!

  • Welkom op de site over Het Nieuwe Telen. Hier vind je alle gerelateerde links over het nieuwe telen op een rijtje! Handig en overzichtelijk!

Substraten

Scherming

Klimaatcomputers

Kassenbouw

Zonne-energie

Het nieuwe telen

  • Het Nieuwe Telen (HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe aanpak stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. Met de nieuwe teeltstrategie is een energiebesparing van 30% of meer ten opzichte van de gangbare teelt mogelijk. Bovendien zijn de productkwaliteit en het teeltresultaat vaak beter dankzij een optimaal kasklimaat.

  • Energiek2020
  • Kas als energiebron

Klimaatbeheersing

Kasventilatie

Energiebronnen

Teeltsystemen

Linkpartners